Boy Movie Songs Lyrics

0
443

Boy Telugu Movie Songs Lyrics

Written & Directed By Amar Viswaraj
Produced By R.Ravi Shekar Raju, Amar Viswaraj
Hero: Lakshya Sinha
Heroine: Sahiti
Music: Elwin James and Jaya Prakash.J
Banner: Viswaraj Creations.

Songs Lyrics:

01. LWD last working day
Lyrics: amar viswaraj
Singers: akhil Chandra, bharath raj & sashank
Music: Elwin James and Jaya Prakash.J

02. Market Melody
Lyrics : Amar viswaraj
Singers : Bharat Raj ( Manam fame )
Music: Elwin James and Jaya Prakash.J

03. I am in love
Lyrics Amar viswaraj
singer: Akhil Chandra
Music: Elwin James and Jaya Prakash.J

04. Melody reprise
Lyrics : Amar viswaraj
singer: bharat raj ( Manam fame )
Music: Elwin James and Jaya Prakash.J